miércoles, 22 de octubre de 2008

NOVO FORMULARIO PARA A BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Tódolos anos a Biblioteca Universitaria revisa e actualiza a bibliografía recomendada polos profesores para as distintas materias que se imparten nos centros. A Sección de Adquisicións encárgase de mercar as novas incorporacións ós programas, novas edicións, etc., tentando sempre que haxa un número de exemplares axeitado. Por outra banda, a Sección de Proceso Técnico elabora os enlaces ó catálogo que permiten consultar a bibliografía recomendada por asignatura e profesor actualizada cada curso.


Hoxe presentámosvos un novo formulario dende donde o profesorado poderá actualizar a súa bibliografía recomendada, incorporando novos títulos, ou eliminando aqueles que considere oportuno. Deste xeito, calquera título que apareza ó longo do curso, ou que quedara pendente de incorporar no programa da materia, poderá ser solicitado a través desta canle.

A actualización da bibliografía recomendada faise revisando un por un cada programa de tódalas materias, polo que o proceso é lento, e os libros ás veces non están a disposición do alumnado a principios do curso, como sería desexable. Este novo formulario permitirá que os profesores nos acheguedes as novedades dos vosos programas dun xeito áxil, permitindo unha xestión máis eficaz.

Por último, lembrar que esperamos as vosas suxestións para calquera mellora ou comentario que queirades facernos chegar.

No hay comentarios: