martes, 28 de octubre de 2008

PRIMEIROS DIARIOS GALEGOS

Nestes días presentouse a obra "Primeiros diarios galegos (1808-1809) ", editada polo Consello da Cultura Galega, baixo a coordinación de Santiago Xosé López García e Rosa Aneiros Díaz. Esta obra estudia e reproduce os primeiros diarios aparecidos en Galicia ó pouco de iniciarse a invasión francesa, coa intención de informar sobre a evolución da guerra e animar ó combate.Entidades galegas como o Consello da Cultura Galega ou o Centro Ramón Piñeiro están a ter a iniciativa de realizar edicións facsímiles da prensa histórica galega, achegando así ós investigadores, e ó público en xeral, un material de moi difícil acceso.


A Biblioteca Universitaria conta cun gran número destas obras; a Sección de Hemeroteca elaborou un listado no que se inclue dende "El Catón Compostelano", considerado o primeiro xornal galego, ata "La Ilustración gallega y asturiana", pasando diversas publicacións de galegos en América e outras moitas (Ver listado).

Dixitalización

Pero a prensa histórica estase achegando moito máis; as novas tecnoloxías permiten que coleccións incompletas ou dispersas, exemplares únicos ou en mal estado, estén sendo dixitalizados para preservar e difundir un material bibliográfico de temática variada, que abarca un amplo período histórico, e que pola súa propia natureza e a súa abundante consulta, é fácilmente degradable. A Biblioteca Universitaria dispón de edicións completas en CD dos diarios Faro de Vigo e Pueblo gallego. O diario La Voz de Galicia está dispoñible dende o ano 1968.

Un dos recursos informativos máis solicitados, reservado en ocasións só a determinados investigadores, hoxe, grazas a ambiciosos proxectos cooperativos, está ó alcance de todos nós dende noso ordenador.

Estes son algúns exemplos :

Aínda queda camiño por andar, pero vamos a bo ritmo, e aí está Google có seu macro proxecto de "Gran Hemeroteca Mundial"; a súa intención é incluir a dixitalización, indización e acceso on line de toda a prensa dos últimos douscentos anos; polo de agora están accesibles, a través de Google News, o New York Times e o Washington Post.

1 comentario:

Quijote3000 dijo...

Muy interesante este post.
Muchas gracias por vuestra información.